Que velocidade é unha bicicleta eléctrica?

Unha bicicleta eléctrica ben deseñada ten o potencial de impulsarte a altas velocidades. Pero a rapidez que pode viaxar non adoita estar determinada polas súas capacidades físicas.

A verdadeira pregunta non é “a que velocidade pode ir unha bicicleta eléctrica”, senón “a que velocidade se permite ir”. Mentres que é a enxeñería a que determina o primeiro, son as restricións legais as que determinan o segundo e varían globalmente.

De feito, en gran parte do mundo, o marco legal que determina a que velocidade o motor dunha bicicleta eléctrica pode proporcionar soporte é semellante. Só nos Estados Unidos as cousas se complican, e máis rápido.

Bosch

É conveniente que as bicicletas eléctricas circulen aproximadamente á mesma velocidade que as bicicletas normais en infraestruturas compartidas (Crédito da imaxe: Bosch)

Dado que a lei trata as bicicletas eléctricas do mesmo xeito que as bicicletas de só pedal e se lles permite compartir infraestruturas de ciclismo, ten sentido que estean limitadas a velocidades similares ás bicicletas normais; non querería que alguén ande nun ciclo camiño a 40 mph.

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.